Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Zatrudnimy pracownika do działu eksploatacji

Główne obowiązki na stanowisku: projektowanie nowych linii autobusowych, prowadzenie pomiarów i napełnienia potoków pasażerskich, sporządzanie analiz z różnych dziedzin działalności techniczno-eksploatacyjnej,opracowanie rozkładów jazdy poszczególnych linii, przygotowywanie rozkładów jazdy i plansz informacyjnych umieszczanych na przystankach i w autobusach, kontrolowanie stanu technicznego słupków przystankowych, czytelności i aktualności rozkładów jazdy, usuwanie stwierdzonych nieprawidłowości prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, planowanie obsług technicznych pojazdów, sporządzanie grafików pracy kierowców i zaplecza, zabezpieczanie ciągłości kursowania na liniach komunikacyjnych i prawidłową obsługę wynajmów zgodnie z harmonogramem pracy kierowców, likwidacja zakłóceń ruchu autobusów poprzez doraźną zmianę tras jazdy,udzielanie informacji na temat obowiązujących ulg, regulaminów przewozu itp.

Czytaj więcej...

Zatrudnimy kierowcę autobusu

Główne obowiązki na stanowisku: kierowanie autobusem MPK na liniach miejskich i podmiejskich,
bezpieczny przewóz pasażerów, zgłaszanie zauważonych w czasie jazdy usterek i uszkodzeń
pojazdu, informowanie pracowników dyspozytorni o wystąpieniu utrudnień na trasie, obsługa pasażera, w tym: sprzedaż biletów, udzielanie informacji na temat obowiązujących ulg, regulaminów przewozu itp.

Czytaj więcej...

Mechanizm podzielnej płatności - split payment

                     Informujemy, że w związku z wprowadzeniem od 1 lipca 2018r. przepisów o stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności  (na mocy zmian dokonanych przez ustawę z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów  i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2018, poz. 62, z uwzględnieniem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-276/14 z dnia 29 września 2015r.) Prezydent Miasta Łomży wydał zarządzenie Nr 216/2018 zobowiązujące wszystkie jednostki organizacyjne Miasta Łomży – w tym nas -  do obligatoryjnego stosowania zasad split payment w stosunku do zobowiązań z tytułu kupowanych przez nas towarów i usług.

Czytaj więcej...

Uruchamiamy specjalną linię plażową

               MIN plazaW związku z otwarciem plaży miejskiej MPK planuje od poniedziałku 25 czerwca 2018 r do końca wakacji uruchomienie specjalnej linii plażowej kursującej codziennie niezależnie od pogody. Linia ta będzie uzupełnieniem ograniczonej wakacyjnej oferty przewozowej dla mieszkańców nie tylko pod kątem plaży ale także innych miejsc na terenie miasta (w tym osób  korzystających z  centrum  rehabilitacji  na ul. Rybaki
o co były prośby do MPK).

Zapraszamy!

pdf mapka z rozkładem

Podkategorie