Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Od 1 października 2013r. studenci   Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży mogą korzystać z biletów elektronicznych komunikacji miejskiej za pośrednictwem wystawionych przez uczelnię legitymacji studenckich.

Aby zacząć korzystać z biletu wystarczy zgłosić się do MPK, ul. Spokojna 9, wypełnić wniosek o wydanie biletu elektronicznego i zakodować na karcie (studnekckiej legitymacji elektronicznej) bilet miesięczny na wybrane linie lub e-portmonetkę. Kolejne doładowania można kupować w MPK lub w kasie Urzędu Miejskiego.

Bilet elektroniczny MPK  przewidziany był w realizowanym przez miasto Łomża projekcie unijnym „Rozbudowa systemu transportowego Łomży i okolic - etap II”  jako jeden z elementów szerszego systemu elektronicznej karty miejskiej dedykowanej mieszkańcom. Zgodnie z zapisami projektu karta mogłaby być wykorzystywana do regulowania opłat za różne usługi świadczone przez miasto (opłaty za parkingi, basen, i.t.p.) Zakładano również możliwość integracji karty miejskiej z elektroniczną legitymacją szkolną lub studencką.

Rozmowy dotyczące szerszego wykorzystania e-legitymacji prowadziliśmy z wieloma instytucjami. Wszystkie wyraziły chęć współpracy.  Pierwszą, która zrealizowała plan integracji elektronicznej legitymacji studenckiej i e-biletu jest Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.

Połączenie legitymacji i biletu stało się możliwe dzięki wysiłkowi informatyków MPK i PWSIiP. Zostały przeprowadzone liczne testy i praktyczne symulacje, które zakończyły się sukcesem. W efekcie, od początku roku akademickiego elektroniczna legitymacja studencka będzie mogła być wykorzystana jako nośnik biletu za przejazd komunikacją miejską (miesięcznego lub e-portmonetki) – wystarczy wnieść opłatę w kasie MPK lub Urzędu Miejskiego.

Cieszymy się bardzo z nawiązanej współpracy oraz zapraszamy pozostałe łomżyńskie szkoły wyższe oraz inne podmioty do podejmowania wspólnych działań dla wygody mieszkańców miasta.

Legitymacja PWSIiP Awers