Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Komunikat – linia 4 do Pniewa

koniecobjazduInformujemy, że od dnia 03.08.2020 przywracamy kursowanie linii numer 4 na odcinku Stara Łomża (Bona) – Zosin – Siemień – Rybno – Pniewo (w obu kierunkach). - nie będzie konieczna przesiadka do drugiego autobusu.

W związku z tym zawieszone zostaje kursowanie dodatkowego autobusu na trasie Łomża - Pniewo od Placu Kościuszki przez Szosę Zambrowską.

O ewentualnych zmianach w kursowaniu na w/w trasie spowodowanych przebudową drogi powiatowej nr 1937B na odcinku Stara Łomża Nad Rzeką – Siemień będziemy informować w kolejnych komunikatach.

Godziny odjazdów z poszczególnych przystanków nie ulegną zmianie.

Informacje: Dyspozytor MPK tel: (86) 216 03 35 – czynny 24 h,

Sekretariat MPK tel: (86) 216 01 62 – czynny od pn. do pt. 7:00-15:00.

Komunikat

    mpk logoOd poniedziałku 25 maja br. MPK w Łomży sp z o.o. przywraca bezpośrednią obsługę mieszkańców. Zmiany wynikają z §12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878) oraz art. 46 pkt. 20 w zw. z art. 68 ustawy z dnia 14 maja o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875).

Przy obsłudze bezpośredniej interesantów obowiązują następujące rygory sanitarne:

  • dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi;
  • obowiązek zachowania odległości między poszczególnymi osobami 1,5 metra;
  • obowiązek zasłaniania twarzy;
  • obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do biura MPK w Łomży.

Czytaj więcej...

Komunikat

covid    Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Rozdział 8 § 16 punkt 1 podpunkt 2)  od dnia 18 maja zostały zmienione zasady funkcjonowania komunikacji miejskiej. Zwiększono limit pasażerów mogących jednocześnie podróżować autobusami miejskimi, który obecnie wynosi 30%  wszystkich miejsc siedzących i stojących. Jednocześnie musi być spełniony warunek 50% miejsc siedzących niezajętych.  Informacja o miejscach siedzących i stojących w danym autobusie dostępna jest na drzwiach wejściowych pojazdu.

Podkategorie