Rodzaj biletu

Normalny

Ulgowy

Miejsce zakupu

Bilet jednorazowy elektroniczny

2,60 zł

1,30 zł

 Punkty doładowań

Bilet jednorazowy papierowy

2,80 zł

1,40 zł

Punkty sprzedaży

Bilet jednorazowy promocyjny (obowiązujący od godziny 18.00)

2,00 zł

1,00 zł

*Kierowcy MPK
(paragon z kasy fiskalnej)

Bilet jednorazowy ważny 60 minut (od godziny sprzedaży na wszystkich liniach uprawniający do przesiadek)

4,00 zł

2,00 zł

*Kierowcy MPK
(paragon z kasy fiskalnej)

Bilet jednodniowy (upoważniający do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach ważny w dniu zakupu

10,00 zł

5,00 zł

*Kierowcy MPK
(paragon z kasy fiskalnej)

Bilet 10-dniowy (na okaziciela upoważniający do nielimitowanej ilości przejazdów na wszystkich liniach ważny 10 dni od momentu zakupu

50,00 zł

25,00 zł

*Kierowcy MPK
(paragon z kasy fiskalnej)

Bilet papierowy 5-przejazdowy

14,00 zł

7,00 zł

Punkty sprzedaży,
*Kierowcy MPK