Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Wynajem stary2

Ceny wynajmów kształtują się następująco:

1. Jednorazowy przewóz osób na odległość do 20 km i w czasie do 1 godziny wynosi: 170,00 zł (Scania)

2. Dopłata za każde następne rozpoczęte pół godziny wynosi 20,00 zł, a za każdy następny kilometr powyżej 20 km dopłata wynosi: 8,00 zł

3. Powyższe ceny są cenami netto. Vat na usługi wynajmu autobusów wynosi 8%

4. Rozliczenie wykonanej usługi następuje na podstawie zlecenia wykonania usługi przewozu osób lub umowy i karty drogowej,potwierdzonej podpisem najemcy od momentu wyjazdu z bazy MPK do powrotu do bazy zgodnie z zasadami wyżej określonymi w pkt 1, 2 niniejszego zarządzenia.

5. W przypadku usług przewozu osób wykonywanych przez dłuższy okres dla jednego podmiotu dopuszcza się ustalenie cen indywidualnych w drodze negocjacji z zainteresowanym podmiotem.

Powyższe ceny obowiązują od 1.09.2020 r. z wyjątkiem zamówień na wynajmy przyjętych do dnia 14.08.2020 r.

Pobierz:

Wniosek
o wynajem
ico pdf docx

Bezpłatne sprawdzenie badania technicznego autobusu:

Raport z Centralnej Ewidencji Pojazdów Spis rejestracji autobusów MPK Łomża

Objazd w dn. 05.09.2021 r.

Objazd ul. Akademickiej i ul. Spokojnej Zmiana organizacji ruchu linii 1, 3, 5, 6, 13 i 14 w związku z III Otwartymi Akademickimi Mistrzostwami Łomży w biegu ulicznym w Łomży (zamknięcie ul. Akademickiej i ul. Spokojnej)

Obowiązuje: 05.09.2021 r. (godz. 11.30 - 14.00)

Czytaj więcej...

Objazd w dn. 03.09.2021 r.

Objazd ul. Akademickiej i ul. Spokojnej Zmiana organizacji ruchu wszystkich linii (poza 1, 11, 14 i 18) w związku z Organizacją uroczystości wojskowej przy ul. Plac Niepodległości w Łomży (zamknięcie ul. Giełczyńskiej i ul. Rządowej)

Obowiązuje: 03.09.2021 r. (godz. 10.00 - 15.00)

Czytaj więcej...