Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Instrukcja:

  1. W cenniku opłat dla strefy zamiejskiej sprawdzamy cenę wybranego połączenia autobusowego.
  2. Gdy mamy już cenę przejazdu, musimy ustalić ile potrzebujemy biletów miejskich (odcinków), aby złożyć bilet zamiejski.
  3. Warunek: Należy pamiętać, aby suma złożonych biletów miejskich była nie mniejsza niż wartość opłaty za wybrane połączenie.
  4. Kasujemy ustaloną ilość biletów (odcinków) od razu po wejściu do autobusu.