Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Wynajem autobusów

Ceny wynajmów kształtują się następująco:

  1. Jednorazowy przewóz osób na odległość do 20 km i w czasie do 1 godziny wynosi:  240,00 zł.
  2. Dopłata za każde następne rozpoczęte pół godziny wynosi 25,00 zł, a za każdy następny kilometr powyżej 20 km dopłata wynosi: 10,00 zł.
  3. Powyższe ceny są cenami netto. Vat na usługi wynajmu autobusów wynosi 8%.
  4. Rozliczenie wykonanej usługi następuje na podstawie zlecenia wykonania usługi przewozu osób lub umowy i karty drogowej, potwierdzonej podpisem najemcy od momentu wyjazdu z bazy MPK do powrotu do bazy zgodnie z zasadami wyżej określonymi w pkt 1, 2 niniejszego zarządzenia.
  5. W przypadku usług przewozu osób wykonywanych przez dłuższy okres dla jednego podmiotu dopuszcza się ustalenie cen indywidualnych w drodze negocjacji z zainteresowanym podmiotem.
  6. Traci moc zarządzenie nr 6/2022 z dnia 28 lipca 2022 r.
  7. Powyższe ceny obowiązują od 01.03.2023 r. z wyjątkiem zamówień na wynajmy przyjętych do dnia 22.02.2023 r.

Komunikat - od 01.05.2022 r. korekta rozkładów jazdy

korekta rozkładów jazdyInformujemy, że od dnia 01.05.2022 r. zostanie wprowadzona korekta w kursowaniu autobusów komunikacji miejskiej. Nowy rozkład jazdy obejmuje korekty czasów odjazdu, aktualizację czasu przejazdu na poszczególnych trasach oraz dostosowanie przewozów do zapotrzebowania pasażerów.

Czytaj więcej...

Współpracujemy

Podmiot Logo Strona WWW
Akademia Nauk Stosowanych w Łomży  Logo Akademii Nauk Stosowanych w Łomży www.ansl.edu.pl/
Browar Łomża  Logo Browaru Łomża www.piwolomza.pl/
Fundacja Ja i Ty Logo Fundacji Ja i Ty www.fundacjajaity.pl/
Galeria Iwo Świątkowski  Logo Galerii Kreatywnej Iwo Świątkowski www.facebook.com/
Galeriakreatywnaiwoswiatkowski/
Grupa Ratownicza SPR Nadzieja Logo Grupy Ratowniczej Nadzieja  www.grupanadzieja.pl
Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Logo Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży www.lcre-lomza.webd.pl
Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Łomży
Logo Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży http://www.mosir.lomza.pl/
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Piątnica Logo Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica  www.piatnica.com.pl
Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży Logo Przedszkola Publicznego nr 5 w Łomży  www.4lomza.pl/index.php?k=1278
Radio Nadzieja Logo Radia Nadzieja  www.radionadzieja.pl/
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży Logo Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży  www.zsmio.edupage.org.pl/