Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Instrukcja biletu jednorazowego zamiejskiego łączonego

Instrukcja:

  1. W cenniku opłat dla strefy zamiejskiej sprawdzamy cenę wybranego połączenia autobusowego.
  2. Gdy mamy już cenę przejazdu, musimy ustalić ile potrzebujemy biletów miejskich (odcinków), aby złożyć bilet zamiejski.
  3. Warunek: Należy pamiętać, aby suma złożonych biletów miejskich była nie mniejsza niż wartość opłaty za wybrane połączenie.
  4. Kasujemy ustaloną ilość biletów (odcinków) od razu po wejściu do autobusu.

Komunikat - od 21.02.2022 r. rozkład szkolny

rozkład szkolny od 21.02.2022  W związku z wprowadzeniem nauki stacjonarnej w szkołach od dnia 21.02.2022 r. zostaje przywrócone kursowanie autobusów komunikacji miejskiej wg rozkładu szkolnego.

Komunikat - od 07.02.2022 r. rozkład wakacyjny przedłużony

rozkład wakacyjny przedłużony    Od dnia 07.02.2022 r. autobusy komunikacji miejskiej nadal będą kursowały wg rozkładu wakacyjnego do momentu powrotu szkół do nauki stacjonarnej.

Wszelkich informacji udziela Dyspozytor MPK - tel. 216 03 35 - czynny całą dobę.

Biuro MPK nieczynne w dniu 07.01 br. (piątek)

Informujemy, że w dniu 07.01 br. (piątek) biuro MPK będzie nieczynne.

Wszelkich informacji udziela Dyspozytor MPK - tel. 216 03 35 - czynny całą dobę.