Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

   Uprzejmie informujemy, że dnia 17 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Łomży podjęła uchwałę nr 69/VIII/19 w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (zmienioną uchwałą nr 168/XVI/19 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

   W dniu 28.02.2020 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ul. Adama Mickiewicza 103, zarejestrował pod numerem  KRS 0000832007 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca następcą prawnym zakładu budżetowego.

   Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki przekształconego poprzez likwidację zakładu budżetowego.

   Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zawartą z Miastem Łomża Umową o świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich, emitentem biletów komunikacji miejskiej jest Miasto Łomża, a Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży sp. z o.o. prowadzi sprzedaży biletów w imieniu i na rzecz Miasta Łomża.

Podajemy dane Spółki:

  1. REGON                                             385688370
  2. NIP                                                    7182154289
  3. wysokość kapitału zakładowego:      7.500.000 zł (kapitał w całości opłacony)
  4. adres siedziby:                                  18-400 Łomża, ul. Spokojna 9