Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

   W związku z ograniczeniem sprzedaży biletów miesięcznych w kasie w Urzędzie Miejskim oraz w MPK informujemy, że na okres pandemii wprowadziliśmy dodatkowy sposób sprzedaży biletów zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Bilety miesięczne można nabyć poprzez przelanie kwoty odpowiadającej wartości biletu na rachunek biletowy MPK w Łomży spółka z o.o., Potwierdzeniem posiadania biletu jest wydrukowane potwierdzenie przelewu bankowego z imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z biletu i numerem linii (po mieście), bądź trasą (poza miastem). Kontrolerzy będą otrzymywać aktualizowaną codziennie listę opłaconych w ten sposób biletów.

Numer rachunku bankowego MPK w Łomży spółka z o.o. przeznaczony do wpłat za bilety:

Alior Bank SA
12 2490 0005 0000 4600 2245 8232