Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

0068 MPK 50 lecie    W dniach 3-4 października 2019 r.  w ramach obchodów 50-lecia komunikacji miejskiej w Łomży odbyły się obrady Komisji Promocji Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Współorganizatorem spotkania było  MPK ZB  w Łomży.

Honorowy patronat na wydarzeniem objęli:

 • Poseł na Sejm RP Bernadeta Krynicka
 • Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski
 • Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki

Punktem programowym spotkania Komisji IGKM był udział w uroczystościach 50-lecia Komunikacji Miejskiej w Łomży.  Oprócz przedstawienia krótkiego rysu historycznego łomżyńskiej komunikacji, wystąpień przedstawicieli władz różnego szczebla istotnym elementem tych uroczystości było odznaczenie zasłużonych pracowników MPK ZB.

Grupa najbardziej zasłużonych pracowników otrzymała od wojewody Paszkowskiego nadane przez Prezydenta RP Medale za Długoletnią Służbę (21 osób) i od Pani Doroty Kacprzyk Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej  – odznaczenia za zasługi dla komunikacji miejskiej (7 osób).

Ważnym punktem programu jubileuszowej Gali było również przyznanie tytułu „Przyjaciel Komunikacji Miejskiej”, który trafił do:

 • Inspekcji Transportu Drogowego w Białymstoku i Łomży,
 • Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 6 w Łomży,
 • zespołu muzycznego „Piękni i Młodzi”,
 • Organizatora Wyborów Miss Ziemi Łomżyńskiej wraz z Zespołem.

Tytuł „Przyjaciel Komunikacji Miejskiej” przyznajemy od roku 2016 instytucjom i stowarzyszeniom, które aktywnie współpracują z MPK - jako wyraz naszego uznania i wzmocnienia dalszej współpracy. Dotychczas tytuł ten przyznano

w 2016 roku

 • Powiatowy Urząd Pracy w Łomży,
 • Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji,
 • Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom „Nadzieja” w Łomży,
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 8 w Łomży,
 • Miejska Komenda Policji w Łomży,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży,
 • Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7
  w Łomży,
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łomży,
 • Stowarzyszenie Ludzi Pozytywnie Naznaczonych „Ja i Ty” w Łomży

w 2017 roku

 • Browar Łomża S.A.
 • Volvo Polska Sp. z o.o.
 • Zespół Szkół i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży,
 • Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Łomży

w 2019 roku

 • PIXEL Sp. z o.o.

Po uroczystej Gali, w plenarnej części obrad Komisji zaprezentowano następujące wystąpienia tematyczne:

 • Formy Promocji komunikacji miejskiej w Łomży – Janusz Nowakowski, Dyrektor MPK ZB w Łomży
 • Doświadczenia warszawskiego okrągłego stołu transportowego - dr Wojciech Szymalski, Instytut na Rzecz Ekorozwoju
 • Raportowanie społecznościowe CSR – Grzegorz Rogólski, MZA Warszawa.

Uczestnicy Komisji z uznaniem przyjęli wielość i trafność działań promocyjnych prowadzonych w łomżyńskim MPK. Dyrektor Janusz Nowakowski podkreślał, że stara się wykorzystać lokalną specyfikę miasta i organizować takie przedsięwzięcia, które dobrze się w nią wpisują.

Z dużym zainteresowaniem przyjęto również pozostałe prezentacje, w których przedstawiono szereg działań wpisujących się w promocję komunikacji miejskiej.

Drugi dzień obrad Komisji  to dwa ważne punkty programu:

 • Debata „Za i przeciw” nt. na temat wad i zalet komunikacji miejskiej oraz korzystania z transportu publicznego - Debatę prowadził Sebastian Grochala z LS Airport Services.
  Głównymi uczestnikami debaty byli maturzyści z klasy logistycznej Zespołu Szkół Ekonomicznych w Łomży. Ci młodzi ludzie są właśnie u progu swoich pierwszych w pełni własnych wyborów, które uwarunkują ich zachowania komunikacyjne na wiele kolejnych lat. W pięcioczęściowej debacie dwie grupy (zwolenników komunikacji miejskiej i zwolenników samochodów indywidualnych) prezentowały swoje stanowiska, odpowiadały na zadawane przez moderatora pytania, zadawały pytania stronie przeciwnej, a na koniec – po zamianie stron – wybierały najtrafniejsze argumenty strony przeciwnej.

Przebiegowi debaty przysłuchiwali się lokalni decydenci, m.in. Andrzej Garlicki -  Wiceprezydent Łomży, oraz burmistrzowie i wójtowie sąsiadujących gmin tj. Artur Wierzbowski – Wójt Gminy Piątnicy , Grzegorz Andrzej Palka – Burmistrz Nowogrodu,  Zenon Białobrzeski  - wieloletni Wójt Gminy Zbójna i Radny Powiatu Łomżyńskiego. Politykom przypadło podsumowanie oraz ocena przytoczonych przez obie strony argumentów z całej debaty.

Zwolennicy prywatnych przejazdów argumentowali m.in., że są szybsze, komfortowe, zapewniają swobodę w przemieszczaniu się oraz niezależność w podróżowaniu oraz poczucie bezpieczeństwa.

Zwolennicy transportu publicznego podkreślali ekologiczne korzyści (m.in. wysokie normy czystości spalin, zastąpienie kilkudziesięciu pojazdów osobowych jednym autobusem, zmniejszenie zatłoczenia na drogach, zastąpienie parkingów w mieście na rzecz terenów zielonych) ekonomię budżetów domowych ( szczególnie przy bezpłatnych przejazdach), również bezpieczeństwo (duże pojazdy, kamery bezpieczeństwa)  ale też walory towarzyskie  - możliwość grupowych przejazdów przyjaciół, swobodne korzystanie z telefonów i aplikacji społecznościowych, oszczędność czasu (nie ma potrzeby szukania parkingów). Padło też ciekawe spostrzeżenie, że praktycznie nie ma zaśmiecania środowiska przez pasażerów autobusów w przeciwieństwie do użytkowników samochodów osobowych – przydrożne rowy, lasy często są zaśmiecane wyrzucanymi z okien samochodów odpadkami i niedopałkami papierosów.

Zebrani specjaliści z firm komunikacyjnych z całej Polski  wysoko ocenili poziom merytoryczny  i kulturalny debaty jaką zaprezentowali łomżyńscy uczniowie. Uczestnicy Komisji bardzo wysoko ocenili koncepcję, przygotowanie i realizację debaty rekomendując ją do wykorzystania w innych miastach. Prowadzenie takich właśnie debat jest wielokrotnie efektywniejsze oraz korzystniejsze z punktu widzenia promocji komunikacji miejskiej niż popularna edukacja wczesnoszkolna prowadzona w wielu ośrodkach.

 • Drugim ważnym punktem ostatniego dnia konferencji było spotkanie z Panią Poseł Bernadettą Krynicką w formie publicznego wywiadu. Prowadzący,  zadał szereg pytań związanych z funkcjonowaniem  i  problemami transportu zbiorowego.  Mimo, że Pani Poseł na co dzień nie korzysta z komunikacji miejskiej, to zauważa jej duży potencjał.  Podkreśliła, że jest zwolenniczką aktywności fizycznej i dla wielu  zapracowanych ludzi w Polsce korzystanie z transportu zbiorowego  w tym dojście do przystanku czy stacji metra to ważny dla zdrowia wysiłek fizyczny. A biorąc pod uwagę ogromny postęp w wykorzystywaniu ekologicznych pojazdów transportu publicznego ( co również zauważalne jest w Łomży) zadeklarowała, że będzie popierać i popularyzować wśród społeczeństwa zrównoważoną mobilność miejską.  W trakcie spotkania Pani Poseł zaproponowała powołanie parlamentarnego zespołu ds. komunikacji miejskiej w kolejnej kadencji Sejmu. Jeden z pierwszych  poruszanych tematów prac zespołu parlamentarnego mógłby dotyczyć  legislacji związanych z prewencyjnym testowaniem trzeźwości prowadzących pojazdy przed podjęciem pracy.

Obrady Komisji Promocji IGKM w Łomży uwypukliły, że popularyzowanie prozdrowotnego stylu życia, form przemieszczania się  czy wzrostu bezpieczeństwa drogowego  to nie tylko działania promocyjne ale też debata społeczna, zaangażowanie polityków jak również szereg prac legislacyjnych poprawiających funkcjonowanie  transportu publicznego.

35 MPK 50 lecie 037 MPK 50 lecie wynik 038 MPK 50 lecie 040 MPK 50 lecie 065 MPK 50 lecie 0068 MPK 50 lecie

076 MPK 50 lecie 080 MPK 50 lecie 090 MPK 50 lecie 115 MPK 50 lecie 128 MPK 50 lecie 162 MPK 50 lecie

182 MPK 50 lecie 212 MPK 50 lecie 234 MPK 50 lecie 292 MPK 50 lecie 348 MPK 50 lecie 358 MPK 50 lecie

370 MPK 50 lecie DSC 2119 wynik DSC 2121 wynik DSC 2122 wynik DSC 2123 wynik DSC 2125 wynik

DSC 2127 wynik DSC 2132 wynik DSC 2133 wynik DSC 2134 wynik DSC 2148 wynik DSC 2157 wynik

DSC 2163 2 wynik DSC 2167 2 wynik DSC 21631