Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

MIN EuropejskiTransport   Zachęcamy wszystkich mieszkańców Łomży oraz okolic do udziału w akcji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu  (16 - 22 września 2019 r.), który w tegorocznej edycji jest poświęcony bezpiecznemu ruchowi pieszemu i rowerowemu oraz korzyściom, jaki może przynieść on dla zdrowia, środowiska i konta w banku!

Zależy nam by po drogach poruszało się jak najmniej samochodów osobowych przewożących tylko kierowców.

Aktywne środki transportu, takie jak chodzenie pieszo i jazda na rowerze, nie powodują szkodliwych emisji i pomagają zachować zdrowe serce i cały organizm.

Miasto Łomża oraz MPK ZB jako miejska organizacja realizująca zadania transportu publicznego w Łomży jest od wielu lat propagatorem idei zrównoważonej mobilności. Zachęcamy do rozwijania ekologicznych postaw, działań prozdrowotnych oraz przestrzegania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

W ramach współpracy ze szkołami MPK współorganizuje lekcje otwarte, prezentacje tematyczne, udostępnia  zasoby techniczne i organizacyjne po wcześniejszym uzgodnieniu terminów. Udostępnia również autobusy realizujące rozkłady jazdy do przeprowadzania przez uczniów i studentów różnych akcji propagujących w/w idee ( np. tydzień życzliwości, tolerancji, kultury, rzuć palenie, przechodź bezpiecznie po pasach,  itp.) w różnych formach np. rozmowy z pasażerami, plakaty, dyskusje, autobusy tematyczne, ankiety, koncerty czy publiczne czytanie wierszy - kreatywność młodzieży jest ogromna.

Dzięki posiadaniu wszystkich autobusów dostosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych transport publiczny w Łomży stanowi świetną platformę integracji społeczeństwa oraz likwidacji barier transportowych społeczeństwa .

Sukcesywnie prowadzone są działania inwestycyjne mające na celu ochronę środowiska w tym: ograniczanie emisji szkodliwych gazów w ruchu autobusów, ograniczanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej, wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych (paneli fotowoltaicznych).

Korzystanie z komunikacji miejskiej w Łomży jest praktyczną realizacją idei zrównoważonej mobilności, bo:

  • wymusza aktywność fizyczną w drodze do/z przystanku,
  • daje swobodną możliwość przesiadki z/do autobusu wszystkim korzystającym z systemu roweru miejskiego ( stacje są zlokalizowane w sąsiedztwie przystanków MPK),
  • zmniejsza zatłoczenie na drogach - 1 autobus może przewieźć 100 pasażerów co przy średnim napełnieniu samochodów osobowych 2 osoby / pojazd pozwala odciążyć środowisko z ruchu ok 50 samochodów osobowych (w praktyce obserwujemy często tylko kierowcę w samochodzie).

Linki:
> broszura informacyjna,
> prezentacja wideo.