Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

  MIN ankieta    Przez trzy miesiące za pośrednictwem internetu i ankieterów zbieraliśmy   opinie pasażerów dotyczące świadczonych przez nas usług. Poniżej przedstawiamy informacje o wynikach ankietowania.

     Spośród ponad 350 osób, które wypełniły ankietę 53 % były to osoby w wieku 16-25 lat. Ponad 24% stanowiły osoby z przedziału 26-40, około 14% 41-60,  5% osób do 15 lat i około 4% osób starszych. 41% ankietowanych pracuje zawodowo, 51% uczy się, około 8% to emeryci i bezrobotni. 88% to mieszkańcy miasta, 58% z nich to kobiety.

     Większość respondentów podróżuje komunikacją miejską regularnie – codziennie lub kilka razy w tygodniu (81%). Jak sami twierdzą – „nie mają innego wyboru” (62%). Spora grupa uważa, że jeżdżenie autobusem jest tańsze niż korzystanie z własnego samochodu (13%), a 11% szybciej dociera do celu podróży. Prawie 80% pasażerów podróżuje bez przesiadek.

     Z części dotyczącej standardów usług i zadowolenia pasażerów dowiedzieliśmy się,  że postrzegacie nas Państwo raczej pozytywnie, choć wskazujecie też rzeczy, które możemy zmienić lub poprawić.

     Poziom bezpieczeństwa w autobusach został oceniony w sposób następujący: 67% uważa, że jest dobrze i bardzo dobrze, 25% - dostatecznie, około 8% - źle. Prawie wszystkie nasze autobusy wyposażone są w monitoring, przyczynia się on do eliminacji niepożądanych zjawisk takich jak kradzieże kieszonkowców czy wybryki chuligańskie, a w przypadku ich wystąpienia pomaga odnaleźć sprawców. Wysoki poziom akceptacji świadczy o tym, że dostrzegli państwo poprawę w tym zakresie.

     Podobnie kształtują się wyniki dotyczące czystości w autobusach. 68% pasażerów uważa, że jest czysto, 25% - dostatecznie, zaś 7% nie jest zadowolonych. Staramy się by autobusy były jak najlepiej przygotowane do przewozu osób, będziemy nadal pracować nad poprawą sytuacji, by w przyszłorocznej ankiecie zadowolenie respondentów było jeszcze wyższe.

     Również komfort podróżowania i przystosowanie pojazdów dla osób niepełnosprawnych zostały oceniony na porównywalnym poziomie. 70% pasażerów podróżuje wygodnie, dla 22% poziom jest dostateczny a dla 8% zły. 58% uważa, że autobusy są dostosowane dla osób niepełnosprawnych stopniu dobrym, 34%, że w wystarczającym zaś 8% twierdzi, że w niedostatecznym.

     Kolejny blok stanowiły pytania związane bezpośrednio z przewozami. Częstotliwość kursowania autobusów ponad 6% oceniło bardzo dobrze, 26% dobrze, 37% dostatecznie,  19% źle, a 12% bardzo źle. Również punktualność budzi sporo zastrzeżeń. 36% pasażerów uważa, że jest dobrze lub bardzo dobrze. Dla 35% punktualność jest dostateczna zaś dla 29% jest zła i bardzo zła. Staramy się by autobusy „trzymały się” rozkładów jednak przy tak licznych robotach drogowych, który są  prowadzone obecnie w Łomży (przestojach i „korkach” z tym związanych)  dokładne przestrzeganie planu jazdy jest praktycznie niemożliwe. Mamy nadzieję, że po zakończeniu remontów punktualność będzie wzorcowa a wskaźnik zadowolenia pasażerów z naszej pracy będzie znacznie wyższy.

     Spytaliśmy też pasażerów o ceny i rodzaje biletów. Niestety prawie 80% ankietowanych uważa, że są drogie, tylko 14% akceptuje obowiązujący cennik.

      Bilety elektroniczne stają się u nas coraz popularniejsze stąd nie dziwi opinia 52% osób że są wygodne. Że są niepraktyczne uważa około 14% badanych. 8% uważa że są niepotrzebne.

      Ponieważ chcieliśmy jak najlepiej poznać problemy i bolączki naszych pasażerów związane z codziennym podróżowaniem umożliwiliśmy też wyrażenie opinii w formie opisowej. Zapytaliśmy o to, czy potrzebne są nowe linie, jaki powinien być ich przebieg, co zmienić w już istniejących aby lepiej zaspokajały oczekiwania i potrzeby transportowe mieszkańców Łomży i okolic. Większość respondentów uważa, że dotychczasowa siatka połączeń jest wystarczająca (ok. 76%), a 24% widzi potrzebę utworzenia nowych przystanków.

      Ogólną oceną jaką otrzymaliśmy jest: wzorowa od 4% ankietowanych, bardzo dobra – od 15% , dobra – 38%, wystarczająca – 29%, od 10% - zła, od 4% – bardzo zła.

      Otrzymaliśmy również sporą liczbę propozycji zmian w łomżyńskiej komunikacji miejskiej. Wszystkie opinie i prośby starannie przeanalizujemy i w oddzielnym artykule opowiemy o tym co i w jakim zakresie zmienimy, lub już zmieniliśmy by  jeszcze lepiej dopasować nasze usługi do potrzeb i oczekiwań pasażerów. Dziękujemy wszystkim, którzy poświęcili swój czas na wypełnienie ankiety,  planujemy podobną akcję również w kolejnych latach, by rozwijać się i podnosić standard przewozów pasażerskich.