Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Informujemy, że w dniach od 06.04 do 11.04 br. włącznie, autobusy będą kursowały wg rozkładu wakacyjnego (nie kursują autobusy oznaczone literą "s" - w szkołach przerwa świąteczna).

W dniach 09.04 - 10.04 br. zostanie całkowicie zawieszone wykonywanie Przewozów Rozkładowych.

Bliższych informacji odnośnie odjazdów z poszczególnych przystanków udziela Dyspozytor MPK - tel. 86 216 03 35 - czynny całą dobę.