Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) dalej jako (RODO)

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży, ul. Spokojna 9.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży możliwy jest pod nr. tel. 86 2160162 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Monitoringiem wizyjnym objęte są:
 • Budynek i tereny przyległe należące do mienia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Zakładu Budżetowego w Łomży, ul. Spokojna 9, między innymi: wejście główne i hol, dyspozytornia, warsztat, myjnia oraz parking i plac manewrowy;
 1. Autobusy Komunikacji Miejskiej: wewnątrz i na zewnątrz autobusu.
 2. Monitoring prowadzony jest przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Zakład Budżetowy w Łomży zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 111 ustawy z dnia 10 maja
  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) – Kodeks pracy
  (Dz. U z 2018 r. poz. 108) w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa pasażerów oraz pracowników MPK ZB w Łomży, zapewnienia bezpieczeństwa mienia, wyjaśniania sytuacji konfliktowych związanych z wniesionymi skargami, odwołaniami lub reklamacjami, ustalenia sprawców czynów nagannych lub zabronionych, oraz w celu dowodowym, będącym realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wskazania faktów lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie przepisów : prawa przewozowego (Dz. U. 2017.1983), kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) i kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 155 z późn. zm.).
 3. Dostęp do danych będą miały osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych oraz dane mogą być przekazane uprawnionym organom.
 4. Pozyskane dane osobowe z monitoringu w budynku i w autobusie będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 90 dni od dnia jego pierwszego zarejestrowania na elektronicznym nośniku, a w sytuacji gdy nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa do czasu zakończenia postępowania.
 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Przysługuje Panu/i/ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 7. Przetwarzane dane osobowe są niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 8. Pana/i/ dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”)).
 9. Pana/i/ dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez ADO, w tym profilowaniu przy realizacji wyżej określonego celu.