Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

      Od dnia 01.09.2021 r. autobusy komunikacji miejskiej będą kursować wg rozkładu szkolnego. Na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Łomża, wprowadzamy następujące zmiany w kursowaniu autobusów: 

LINIA 6 – Zmiana dotyczy godzin kursowania i godzin odjazdów z poszczególnych przystanków oraz zakresu kursowania. Linia numer 6, zgodnie z zapotrzebowaniem mieszkańców, pozwoli na skomunikowanie dużych osiedli mieszkaniowych z ulicą Rybaki gdzie znajdują się Centrum Rehabilitacji Caritas oraz bulwary miejskie. Zmiana godzin kursowania ma na celu dostosowanie dojazdu do zakładów pracy oraz do ZSMiO na ul. Przykoszarowej. Przebieg trasy pozostaje bez zmian.  

LINIA 14 - Wyznaczenie nowej trasy linii 14 jest działaniem dostosowującym funkcjonowanie tej linii i ma na celu utworzenie szybkiego połączenia pomiędzy południową częścią miasta (Rondo Szosa do Mężenina) i północną częścią (pętla Targowica). Proponowany przebieg trasy przecina Łomżę z północy na południe tworząc jednocześnie bezpośrednie połączenie rejonu ulic Nowogrodzka/Sikorskiego z dworcem autobusowym, Targowiskiem miejskim, wykorzystując przystanek na Centrum Przesiadkowym (dworzec) oraz umożliwia dojazd z Centrum przesiadkowego do PWSIiP. Jednocześnie proponowany przebieg umożliwia mieszkańcom miasta, poprzez skorzystanie z głównego ciągu komunikacyjnego jakim jest Aleja Legionów, na dotarcie do Ogródków działkowych im. Jakuba Wagi przy Szosie do Mężenina.

LINIA 18 – W celu realizacji zapotrzebowania mieszkańców z rejonów nowych osiedli mieszkaniowych (ul. Szmaragdowa) dwukrotnie zostanie zwiększona częstotliwość kursowania linii 18 w roku szkolnym. Przebieg trasy pozostaje bez zmian.  

Wszelkich informacji udziela Dyspozytor MPK – tel. 216 03 35 – czynny całą dobę.