Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

ZARZĄD MPK W ŁOMŻY
  • Nowakowski Janusz Franciszek – Prezes Zarządu