Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

Darmowa komunikacja 16 i 17 czerwca Informujemy, że w dniach 16 i 17 czerwca 2023 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 166/23 Prezydenta Miasta Łomży wszyscy pasażerowie będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bezpłatnie na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta Łomży. W dniach tych obchodzone są Dni Łomży i 605. rocznica nadania miastu praw miejskich.

Bliższych informacji odnośnie odjazdów z poszczególnych przystanków udziela Dyspozytor MPK - tel. 86 216 03 35 - czynny całą dobę.