Strona MPK Łomża

Zawartość główna MPK Łomża

W związku z organizowanymi Wyborami Samorządowymi, w celu ułatwienia wyborcom dotarcia do lokali obwodowych komisji wyborczych, w dniu 7 kwietnia 2024 r. nie będą pobierane opłaty za przejazd na wszystkich liniach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych Miasta Łomży.

Link do zarządzenia Prezydenta Miasta Łomży tutaj